เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
71ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน มิ.ย.63 บอ 126/6326 มิถุนายน 2563 เวลา 08:59:50ดาวน์โหลด
72ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 733 - 741 บอ 125/6326 มิถุนายน 2563 เวลา 08:53:05ดาวน์โหลด
73ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ เดือน มิ.ย.63 บอ 124/6325 มิถุนายน 2563 เวลา 09:15:26ดาวน์โหลด
74ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 729 - 732 บอ 123/6322 มิถุนายน 2563 เวลา 10:07:52ดาวน์โหลด
75ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 716 - 728 บอ 122/6322 มิถุนายน 2563 เวลา 09:42:48ดาวน์โหลด
76ค่ารักษาพยาบาลขรก.บำนาญ ประจำเดือนมิย.6318 มิถุนายน 2563 เวลา 16:40:15ดาวน์โหลด
77ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน) ขรก.รร.ประจำเดือน มิย.6318 มิถุนายน 2563 เวลา 16:39:35ดาวน์โหลด
78ค่ารักษาพยาบาลขรก.รร ประจำเดือน มิย.6318 มิถุนายน 2563 เวลา 16:38:22ดาวน์โหลด
79ค่าการศึกษาบุตรขรก.รร. ประจำเดือนมิย.6318 มิถุนายน 2563 เวลา 16:37:16ดาวน์โหลด
80ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 701 - 715 บอ121/6315 มิถุนายน 2563 เวลา 10:15:06ดาวน์โหลด