เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
61ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 767 - 771 บอ 134/639 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:25:02ดาวน์โหลด
62ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 762 - 766 บอ 133/639 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:01:48ดาวน์โหลด
63ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 761 บอ 132/631 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:23:30ดาวน์โหลด
64ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบอบจ.นนทบุรี) บอ131/631 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:13ดาวน์โหลด
65ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 756 - 760 บอ 130/631 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:10:48ดาวน์โหลด
66ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 744 - 755 บอ 129/631 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:02:09ดาวน์โหลด
67โอนเงินค่าตอบแทนงบสพฐ.เดือนมิ.ย.6326 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30:50ดาวน์โหลด
68โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิ.ย.6326 มิถุนายน 2563 เวลา 09:22:25ดาวน์โหลด
69ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิ.ย.63 ฎ 716 -717 บอ.128/6326 มิถุนายน 2563 เวลา 09:14:17ดาวน์โหลด
70ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 742 - 743 บอ 127/6326 มิถุนายน 2563 เวลา 09:06:36ดาวน์โหลด