เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
51ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 797 - 808 บอ 138/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:10:20ดาวน์โหลด
52ค่ารักษาพยาบาลขรก.บำนาญประเดือนกค.6324 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:50:35ดาวน์โหลด
53ค่าการศึกษาบุตรขรก.บำนาญประจำเดือนกค.6324 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:49:32ดาวน์โหลด
54ค่าตรวจสุขภาพประจำปีเดือนกค.6324 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:47:00ดาวน์โหลด
55ค่ารักษาพยาบาลขรก.รร + สพม.3 ประจำเดือนกค.6324 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:44:13ดาวน์โหลด
56ค่าการศึกษาบุตรขรก.รร. ประจำเดือนกค.6324 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:38:08ดาวน์โหลด
57ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 786 - 796 บอ 137/6317 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:38:18ดาวน์โหลด
58ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 775 - 785 บอ 136/6316 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:18:05ดาวน์โหลด
59ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(รัฐ)ขรก.รร. ประจำเดือน ก.ค.6315 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:41:42ดาวน์โหลด
60ขออนุมัิติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 722 - 774 บอ135/6314 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:15:34ดาวน์โหลด