เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
41ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 843 - 845 บอ 147/6318 สิงหาคม 2563 เวลา 16:55:11ดาวน์โหลด
42ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 836 - 842 บอ 146/6331 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:57ดาวน์โหลด
43ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบอบจ.นนทบุรี) บอ145/6331 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:44:09ดาวน์โหลด
44ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 828 - 835 บอ 144/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:48:07ดาวน์โหลด
45ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 819 - 827 บอ 143/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:37:42ดาวน์โหลด
46ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ก.ค.63 ฎ 797 - 798 บอ.142/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:50ดาวน์โหลด
47โอนเงินงบอบจ.นนทบุรีประจำเดือนกรกฎาคม 256330 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:03:48ดาวน์โหลด
48ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน ก.ค.63 บอ 141/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:45:31ดาวน์โหลด
49ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 809 - 818 และเงินรับคืนเงินจาก กบข. บอ 140/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:37:28ดาวน์โหลด
50ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ เดือน ก.ค.63 บอ 139/6330 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:18:27ดาวน์โหลด