เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
31ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน ส.ค.63 บอ 157/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:16:03ดาวน์โหลด
32ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ897-908 บอ156/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:10ดาวน์โหลด
33ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ889-896บอ155/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:14:12ดาวน์โหลด
34ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ เดือน ส.ค.63 บอ 154/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:13:14ดาวน์โหลด
35ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ885-888บอ153/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:11:55ดาวน์โหลด
36ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ878-884 บอ152/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:11:05ดาวน์โหลด
37ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ868-877บอ151/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:09:20ดาวน์โหลด
38ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ858-867 บอ150/6319 สิงหาคม 2563 เวลา 10:08:04ดาวน์โหลด
39ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 855 - 857 บอ 147/6318 สิงหาคม 2563 เวลา 16:57:16ดาวน์โหลด
40ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 846 - 854บอ 148/6318 สิงหาคม 2563 เวลา 16:56:31ดาวน์โหลด