เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
21ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 933-939 บอ161/6331 สิงหาคม 2563 เวลา 09:23:07ดาวน์โหลด
22ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ927-932บอ160/6331 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:18ดาวน์โหลด
23ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 909-926 บอ 159/6327 สิงหาคม 2563 เวลา 17:38:57ดาวน์โหลด
24ค่ารักษาพยาบาลขรก.รร + สพม.3 ไข้นอก(รัฐ) ประจำเดือน ส.ค.6327 สิงหาคม 2563 เวลา 10:40:49ดาวน์โหลด
25ค่าการศึกษาบุตรขรก.รร.+สพม.3ประจำเดือน ส.ค.6327 สิงหาคม 2563 เวลา 10:38:37ดาวน์โหลด
26ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(รัฐ)ขรก.รร. ประจำเดือน ส.ค.6327 สิงหาคม 2563 เวลา 10:36:58ดาวน์โหลด
27ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน) ขรก.รร.ประจำเดือน ส.ค.6327 สิงหาคม 2563 เวลา 10:35:38ดาวน์โหลด
28ค่าการศึกษาบุตรขรก.บำนาญประจำเดือน ส.ค.6327 สิงหาคม 2563 เวลา 10:33:50ดาวน์โหลด
29ค่ารักษาพยาบาลไข้นอกขรก.บำนาญประจำเดือน ส.ค.6327 สิงหาคม 2563 เวลา 10:32:34ดาวน์โหลด
30ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ส.ค.63 ฎ 873 - 874 บอ.158/6326 สิงหาคม 2563 เวลา 18:16:54ดาวน์โหลด