เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 26 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
251โอนเงินค่าเช่าบ้านเดือนตค.6213 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:12:13ดาวน์โหลด
252บันทึกข้อมูลจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ58-59บอ13/6313 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:56:10ดาวน์โหลด
253บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ41-57บอ12/6313 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:15:02ดาวน์โหลด
254บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ39-40บอ11/636 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:14:28ดาวน์โหลด
255บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นสพม.3เพื่อนำฝากคลังบอ10/636 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00:54ดาวน์โหลด
256บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ31-38บอ9/631 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:48:26ดาวน์โหลด
257บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่นสพม.3(งบอบจ.นนทบุรี)บอ8/631 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:41:33ดาวน์โหลด
258บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ23-30บอ7/631 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:35:32ดาวน์โหลด
259บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ12-22บอ6/631 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:25:43ดาวน์โหลด
260บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือนต.ค.2562บอ5/631 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:19:04ดาวน์โหลด