เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 25 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
241ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นสพม.3เพื่อนำฝากคลังบอ20/6327 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:38:58ดาวน์โหลด
242ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญเดือนพ.ย.62บอ19/6327 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15:30ดาวน์โหลด
243ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ87-91บอ18/6327 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:12:03ดาวน์โหลด
244ค่าการศึกษาบุตรขรก.บำนาญประจำเดือนพย.6226 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:42:59ดาวน์โหลด
245ค่าตรวจสุขภาพประจำปีเดือนพย.6226 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:36:32ดาวน์โหลด
246ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ82-86บอ17/6320 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:45:38ดาวน์โหลด
247บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นสพม.3เพื่อนำฝากคลังบอ16/6320 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32:24ดาวน์โหลด
248บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ77-81บอ15/6320 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:27:23ดาวน์โหลด
249บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ60-76บอ14/6314 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:08:26ดาวน์โหลด
250โอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว,Labboy,ครูวิกฤติ.เดือนตค.6213 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:12:59ดาวน์โหลด