เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
11ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน) ขรก.บำนาญประเดือนก.ย.6325 กันยายน 2563 เวลา 10:04:18ดาวน์โหลด
12ค่ารักษาพยาบาลขรก.บำนาญประเดือนก.ย.6325 กันยายน 2563 เวลา 10:00:29ดาวน์โหลด
13ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 983-997 บอ 169/6323 กันยายน 2563 เวลา 09:57:29ดาวน์โหลด
14ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 975-982 บอ 168/6321 กันยายน 2563 เวลา 13:24:23ดาวน์โหลด
15ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 966-974 บอ 167/6321 กันยายน 2563 เวลา 13:23:37ดาวน์โหลด
16ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่น สพม.3 งบ O-Net ปี 2563 บอ 165/6321 กันยายน 2563 เวลา 13:21:05ดาวน์โหลด
17ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 950-965 บอ166/6314 กันยายน 2563 เวลา 14:18:30ดาวน์โหลด
18ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 946-949 บอ164/6314 กันยายน 2563 เวลา 14:16:51ดาวน์โหลด
19ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 งบ อบจ.นนทบุรี บอ162/633 กันยายน 2563 เวลา 09:03:52ดาวน์โหลด
20ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ940-945บอ163/633 กันยายน 2563 เวลา 08:51:28ดาวน์โหลด