เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 202-226 บอ47/6413 มกราคม 2564 เวลา 14:15:39ดาวน์โหลด
2ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 งบ อบจ.นนทบุรี บอ 46/6430 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:02ดาวน์โหลด
3ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 193-201 บอ 45/6430 ธันวาคม 2563 เวลา 13:13:22ดาวน์โหลด
4ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณที่รับคืนจาก ธนาคาร บอ38KT55เดิม ฏ156 บอ 44/6430 ธันวาคม 2563 เวลา 13:12:33ดาวน์โหลด
5แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูอัตราจ้างงบอบจ.นนทบุรีเดือนธันวาคม 256330 ธันวาคม 2563 เวลา 11:30:54ดาวน์โหลด
6ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 181-192 บอ 43/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:51:26ดาวน์โหลด
7ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 169-180 บอ 42/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:50:45ดาวน์โหลด
8ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ธันวาคม 2563 ฎ 150-9151 บอ 41/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:50:02ดาวน์โหลด
9ขออนุมัติจ่ายชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 บอ40/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:49:11ดาวน์โหลด
10ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 159-168 บอ 39/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:48:07ดาวน์โหลด