เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1182-1191 บอ 188/6314 ตุลาคม 2563 เวลา 09:17:14ดาวน์โหลด
2ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1171-1181 บอ 187/6314 ตุลาคม 2563 เวลา 09:15:39ดาวน์โหลด
3ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1150-1170 บอ 186/6314 ตุลาคม 2563 เวลา 09:14:12ดาวน์โหลด
4ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1126-1149 บอ 185/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:55ดาวน์โหลด
5ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1099-1104 บอ 183/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:58:57ดาวน์โหลด
6ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 งบ อบจ.นนทบุรี บอ 181/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:48ดาวน์โหลด
7ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1075-1090 บอ 180/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:56:31ดาวน์โหลด
8ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1057-1074 บอ 179/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:55:42ดาวน์โหลด
9ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1042-1056 บอ 178/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:43ดาวน์โหลด
10ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1105-1125 บอ 184/632 ตุลาคม 2563 เวลา 11:05:19ดาวน์โหลด