เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
71ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ เดือน ตุลาคม 2563 บอ 2/6429 ตุลาคม 2563 เวลา 10:17:27ดาวน์โหลด
72ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1-2 บอ 1/6429 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:02ดาวน์โหลด
73รายละเอียการโอนเงินค่าสาธารณุปโภคเดือนกันยายน 256326 ตุลาคม 2563 เวลา 11:38:50ดาวน์โหลด
74ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1182-1191 บอ 188/6314 ตุลาคม 2563 เวลา 09:17:14ดาวน์โหลด
75ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1171-1181 บอ 187/6314 ตุลาคม 2563 เวลา 09:15:39ดาวน์โหลด
76ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1150-1170 บอ 186/6314 ตุลาคม 2563 เวลา 09:14:12ดาวน์โหลด
77ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1126-1149 บอ 185/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:55ดาวน์โหลด
78ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1099-1104 บอ 183/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:58:57ดาวน์โหลด
79ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 งบ อบจ.นนทบุรี บอ 181/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:48ดาวน์โหลด
80ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1075-1090 บอ 180/637 ตุลาคม 2563 เวลา 10:56:31ดาวน์โหลด