เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
61ค่ารักษาพยาบาล (ไข้นอก)ข้าราชการบำนาญ เดือน ต.ค.6330 ตุลาคม 2563 เวลา 11:19:39ดาวน์โหลด
62ค่ารักษาพยาบาล รร.นนทบุรี-อยุธยา+สพม.3 (ไข้นอก-รพ.รัฐ) เดือน ต.ค.6330 ตุลาคม 2563 เวลา 11:18:02ดาวน์โหลด
63ค่าการศึกกษาบุตร รร. เดือน ต.ค.6330 ตุลาคม 2563 เวลา 11:15:37ดาวน์โหลด
64ค่าตรวจสุขภาพประจำปี รร. เดือน ต.ค.6330 ตุลาคม 2563 เวลา 11:15:14ดาวน์โหลด
65ค่ารักษาพยาบาล รร. (ไข้ใน-รพ.เอกชน) เดือน ต.ค.6330 ตุลาคม 2563 เวลา 11:09:37ดาวน์โหลด
66ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ เดือน ต.ค.6330 ตุลาคม 2563 เวลา 11:06:48ดาวน์โหลด
67ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 20-21 บอ 6/6430 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:08ดาวน์โหลด
68ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 10-19 บอ 5/6430 ตุลาคม 2563 เวลา 10:51:32ดาวน์โหลด
69ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 3-9 บอ 4/6429 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19:42ดาวน์โหลด
70ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 บอ 3/6429 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18:25ดาวน์โหลด