เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
51ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 งบ อบจ.นนทบุรี บอ 14/6417 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:41:51ดาวน์โหลด
52ขอนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 รับโอนจาก สสวท. บอ13/6417 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:40:25ดาวน์โหลด
53รายละเอียดจ่ายเงินค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง เดือนตุลาคม 256317 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:38:57ดาวน์โหลด
54ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 40-43 บอ 11/6410 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:38:18ดาวน์โหลด
55ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 รับโอนจาก สสวท.10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:37:19ดาวน์โหลด
56ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณที่รับโอนจากกรมบัญชีกลางเพื่อชำระหนี้10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:35:58ดาวน์โหลด
57ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 22-39 บอ 8/6410 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:25:16ดาวน์โหลด
58ค่ารักษาพยาบาล (ไข้นอก-รัฐ) รร. เดือน พ.ย.63(เบิกเพิ่มเติมของเดือน เดือน ต.ค.63)9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:21:56ดาวน์โหลด
59ค่าการศึกษาบุตร รร. เดือน พ.ย.63 (เบิกเพิมเติ่มของเดือน ต.ค.63)9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:30ดาวน์โหลด
60ค่าตอบแทนงบสพฐ.ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:28:30ดาวน์โหลด