เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
41ขอนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 รับโอนจาก สสวท. บอ16/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:49:18ดาวน์โหลด
42ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ขรก. รร.นนทบุรี+อยุธยา เดือน พ.ย.6326 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:09:25ดาวน์โหลด
43ค่ารักษาพยาบาล รร. (ไข้ใน-รพ.เอกชน) รร. เดือน พ.ย.6326 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:04:50ดาวน์โหลด
44ค่าตรวจสุขภาพประจำปี รร. เดือน พ.ย.6326 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00:09ดาวน์โหลด
45ค่ารักษาพยาบาล (ไข้นอก)ข้าราชการบำนาญ เดือน พ.ย.6326 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:59:19ดาวน์โหลด
46ค่าการศึกกษาบุตร ขรก. รร. นนทบุรี+อยุธยา เดือน พ.ย.6326 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:57:20ดาวน์โหลด
47ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 63-70 บอ 18/6426 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:36:19ดาวน์โหลด
48ขออนุมัติจ่ายชำระหนี้บำนาญ เดือน พฤศจิกายน 2563 บอ17/6426 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:33:36ดาวน์โหลด
49ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 56-62 บอ15/6426 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30:44ดาวน์โหลด
50ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 44-55 บอ12/6426 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:28:00ดาวน์โหลด