เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
31ขอนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 งบ อบจ. นนทบุรี บอ27/643 ธันวาคม 2563 เวลา 16:39:48ดาวน์โหลด
32ขอนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 รับโอน บอ26/643 ธันวาคม 2563 เวลา 16:39:01ดาวน์โหลด
33ขอนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 บอ7/643 ธันวาคม 2563 เวลา 16:35:44ดาวน์โหลด
34ขออนุัติจ่ยเงินงบประมาณที่ัรับคืนจาก กบข บอ25/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:56:07ดาวน์โหลด
35ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 90-94 บอ 24/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:54:30ดาวน์โหลด
36ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 81-89 บอ 23/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:53:56ดาวน์โหลด
37ขออนุัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราการ เดือน พฤศจิกายน 2563 ฎ 53-54 บอ22/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:53:24ดาวน์โหลด
38ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 76-80 บอ 21/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:51:32ดาวน์โหลด
39ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 71-75 บอ 20/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:50:54ดาวน์โหลด
40ขออนุมัติจ่ยเงินชำระหนี้ ข้ชกูและลูกจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 บอ19/6430 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:50:15ดาวน์โหลด