เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 31 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
301ค่ารักษาพยาบาลขรก.บำนาญประเดือนธค.6223 ธันวาคม 2562 เวลา 17:34:25ดาวน์โหลด
302ค่าการศึกษาบุตรขรก.บำนาญประจำเดือนธค.6223 ธันวาคม 2562 เวลา 17:28:38ดาวน์โหลด
303ค่าตรวจสุขภาพประจำปีเดือนธค.6223 ธันวาคม 2562 เวลา 17:26:09ดาวน์โหลด
304ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน)สพม.3 23 ธันวาคม 2562 เวลา 17:20:43ดาวน์โหลด
305ค่ารักษาพยาบาลขรก.รรประจำเดือนธค.62 23 ธันวาคม 2562 เวลา 17:18:10ดาวน์โหลด
306ค่าการศึกษาบุตรขรก.รร.+สพม.3ประจำเดือนธค.6223 ธันวาคม 2562 เวลา 17:15:07ดาวน์โหลด
307ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ147-153บอ31/6320 ธันวาคม 2562 เวลา 09:41:51ดาวน์โหลด
308ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ137-146บอ30/6320 ธันวาคม 2562 เวลา 09:29:16ดาวน์โหลด
309ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณฎ133-136บอ29/6320 ธันวาคม 2562 เวลา 09:03:19ดาวน์โหลด
310ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นสพม.3(ทุน7สี)บอ28/6316 ธันวาคม 2562 เวลา 09:39:14ดาวน์โหลด