เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
21ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก สพม.3 เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:11:54ดาวน์โหลด
22ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:09:51ดาวน์โหลด
23ค่าการศึกกษาบุตร ขรก. รร. นนทบุรี+อยุธยา เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:09:20ดาวน์โหลด
24ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 134-140 บอ 34/6417 ธันวาคม 2563 เวลา 15:09:49ดาวน์โหลด
25ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 128-133 บอ 33/6417 ธันวาคม 2563 เวลา 15:09:12ดาวน์โหลด
26ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 126-127 บอ 32/6414 ธันวาคม 2563 เวลา 09:45:02ดาวน์โหลด
27ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 104-125 บอ 31/647 ธันวาคม 2563 เวลา 09:23:50ดาวน์โหลด
28ขอนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 เพื่อนำฝากคลัง บอ28/647 ธันวาคม 2563 เวลา 09:22:45ดาวน์โหลด
29ขออนุมัติจ่ายเงินธนาคาร สนง.ลูกเสือ สพม.3 บัญชีออมทรัพย์ 1080580395 บอ30/643 ธันวาคม 2563 เวลา 16:41:34ดาวน์โหลด
30ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 95-103 บอ 29/643 ธันวาคม 2563 เวลา 16:40:21ดาวน์โหลด