เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 36 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
11ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 155-158 บอ 38/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:47:07ดาวน์โหลด
12ขออนุมัติจ่ายชำระหนี้บำนาญ เดือน ธันวาคม 2563 บอ 37/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:46:08ดาวน์โหลด
13ขออนุมัติจ่ายเงินธนาคาร สนง.ลูกเสือ สพม.3 บัญชีออมทรัพย์ 1080580395 บอ36/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:45:24ดาวน์โหลด
14ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 141-154 บอ 35/6428 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:42ดาวน์โหลด
15ค่าการศึกษาบุตร สพม.3+อยุธยา เดือน ธ.ค.(เบิกเพิ่มเติม)24 ธันวาคม 2563 เวลา 16:16:16ดาวน์โหลด
16ค่าตรวจสุขภาพประจำปี รร. เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:15:19ดาวน์โหลด
17ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน)บำนาญ เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:14:57ดาวน์โหลด
18ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน)นนท+อยุธยา เดืิอน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:14:23ดาวน์โหลด
19ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก(ข้าราชการบำนาญ) เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:13:06ดาวน์โหลด
20ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ขรก. รร.นนทบุรี+อยุธยา เดือน ธ.ค.6324 ธันวาคม 2563 เวลา 16:12:28ดาวน์โหลด