เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
81ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)18 สิงหาคม 2563 เวลา 17:07:01ดาวน์โหลด
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของ สพม.๓ (จำนวน ๒๐ โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2563 เวลา 17:53:15ดาวน์โหลด
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)14 สิงหาคม 2563 เวลา 17:29:04ดาวน์โหลด
84ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 25634 สิงหาคม 2563 เวลา 14:19:24ดาวน์โหลด
85ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของสพม.3(จำนวน 20 โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)3 สิงหาคม 2563 เวลา 17:21:02ดาวน์โหลด
86ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:26:39ดาวน์โหลด
87ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ 2563)23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:44:38ดาวน์โหลด
88เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สพม.322 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:40:25ดาวน์โหลด
89เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:46:08ดาวน์โหลด
90เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:45:40ดาวน์โหลด