เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:45:30ดาวน์โหลด
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น DVD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:44:12ดาวน์โหลด
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:42:40ดาวน์โหลด
74ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:05ดาวน์โหลด
75ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)20 สิงหาคม 2563 เวลา 18:25:47ดาวน์โหลด
76ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:38:44ดาวน์โหลด
77ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:38:28ดาวน์โหลด
78ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:53ดาวน์โหลด
79ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:30ดาวน์โหลด
80ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:07ดาวน์โหลด