เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
61ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 สิงหาคม 2563 เวลา 18:09:33ดาวน์โหลด
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์โครงการ (กลุ่มนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:35:31ดาวน์โหลด
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (กลุ่มนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:34:41ดาวน์โหลด
64ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:33:15ดาวน์โหลด
65ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:49ดาวน์โหลด
66ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:39ดาวน์โหลด
67ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:32ดาวน์โหลด
68ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:52ดาวน์โหลด
69ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:15ดาวน์โหลด
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50:16ดาวน์โหลด