เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:05ดาวน์โหลด
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์โครงการ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50:02ดาวน์โหลด
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:49:13ดาวน์โหลด
54ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานไฟฟ้า งานอาหารและโภชนาการ และงานเกษตร สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 4 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 สิงหาคม 2563 เวลา 19:34:41ดาวน์โหลด
55ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 สิงหาคม 2563 เวลา 18:46:18ดาวน์โหลด
56ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 3 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 สิงหาคม 2563 เวลา 17:44:54ดาวน์โหลด
57ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563 เวลา 19:14:46ดาวน์โหลด
58ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับดนตรีไทย และครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563 เวลา 17:12:51ดาวน์โหลด
59ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2563 เวลา 19:07:47ดาวน์โหลด
60ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 2 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2563 เวลา 18:12:00ดาวน์โหลด