เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
41ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2563 เวลา 15:27:14ดาวน์โหลด
42ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2563 เวลา 15:26:58ดาวน์โหลด
43ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2563 เวลา 15:26:55ดาวน์โหลด
44ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2563 เวลา 15:26:36ดาวน์โหลด
45ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563 เวลา 10:41:53ดาวน์โหลด
46ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:51:37ดาวน์โหลด
47ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:51:02ดาวน์โหลด
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) (แก้ไขเพิ่มเติมประกาศวันที่ 14 ส.ค.2563 เนื่องจากไฟล์เสีย)31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:19ดาวน์โหลด
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 สิงหาคม 2563 เวลา 18:36:15ดาวน์โหลด
50ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:01:55ดาวน์โหลด