เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
31ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลือกการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 15:18:55ดาวน์โหลด
32ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 15:14:34ดาวน์โหลด
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2563 เวลา 16:17:18ดาวน์โหลด
34ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2563 เวลา 10:32:56ดาวน์โหลด
35ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2563 เวลา 10:09:08ดาวน์โหลด
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับดนตรีไทย และครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 กันยายน 2563 เวลา 18:34:23ดาวน์โหลด
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานไฟฟ้า งานอาหารและโภชนาการ และงานเกษตร สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๔ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 กันยายน 2563 เวลา 17:48:52ดาวน์โหลด
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๓ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 กันยายน 2563 เวลา 13:25:10ดาวน์โหลด
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๒ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กันยายน 2563 เวลา 19:03:40ดาวน์โหลด
40ยกเลิกประกาศ เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กันยายน 2563 เวลา 17:25:11ดาวน์โหลด