เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
21เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 กันยายน 2563 เวลา 13:56:02ดาวน์โหลด
22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ2563 ของ สพม.3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2563 เวลา 16:39:53ดาวน์โหลด
23เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 กันยายน 2563 เวลา 19:36:54ดาวน์โหลด
24เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 กันยายน 2563 เวลา 19:36:22ดาวน์โหลด
25ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 16:33:43ดาวน์โหลด
26ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 16:31:43ดาวน์โหลด
27ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 16:29:58ดาวน์โหลด
28ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 16:28:01ดาวน์โหลด
29ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 16:25:52ดาวน์โหลด
30ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563 เวลา 16:22:22ดาวน์โหลด