เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระบบเบรค กล6747 นนทบุรี28 กันยายน 2563 เวลา 10:52:45ดาวน์โหลด
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์โครงการวิจัยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2563 เวลา 09:18:34ดาวน์โหลด
13ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 กันยายน 2563 เวลา 20:13:01ดาวน์โหลด
14ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรร์สำหรับโครงการประเมินคุณธรรม ITA Oniineโดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2563 เวลา 17:03:44ดาวน์โหลด
15ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2563 เวลา 16:52:19ดาวน์โหลด
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรร์สำหรับใช้ในโครงการโรงเรียนสุจริตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2563 เวลา 16:48:39ดาวน์โหลด
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการประเมินคุณธรรมITA Onjineโดยวิํธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2563 เวลา 15:46:03ดาวน์โหลด
18ประกาศซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต25 กันยายน 2563 เวลา 15:21:21ดาวน์โหลด
19เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 กันยายน 2563 เวลา 17:33:29ดาวน์โหลด
20เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 กันยายน 2563 เวลา 17:30:25ดาวน์โหลด