เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ตุลาคม 2563 เวลา 17:31:01ดาวน์โหลด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ตุลาคม 2563 เวลา 16:47:04ดาวน์โหลด
3ยกเลิกประกาศ เลขที่ ๑๔/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ วงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๓ โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ตุลาคม 2563 เวลา 20:23:59ดาวน์โหลด
4เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 (เพิ่มเติม) ประกาศประกวดราคา สพม.3 เลขที่14/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 เวลา 15:13:59ดาวน์โหลด
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำนักงานส่วนกลาง สพม.3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:22:59ดาวน์โหลด
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์โครงการโรงเรียนสุจริต30 กันยายน 2563 เวลา 11:16:10ดาวน์โหลด
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์โครงการถอดบทเรียนและวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:13:54ดาวน์โหลด
8ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:05:44ดาวน์โหลด
9ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:00:24ดาวน์โหลด
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์โครงการการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 10:48:08ดาวน์โหลด