เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2564 เวลา 19:08:41ดาวน์โหลด
2 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2564 เวลา 19:06:21ดาวน์โหลด
3ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๓ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2564 เวลา 18:46:07ดาวน์โหลด
4ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:34:50ดาวน์โหลด
5ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:32:30ดาวน์โหลด
6ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:32:07ดาวน์โหลด
7ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:31:38ดาวน์โหลด
8ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:24ดาวน์โหลด
9ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทำตรายาง23 ธันวาคม 2563 เวลา 14:51:45ดาวน์โหลด
10ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์23 ธันวาคม 2563 เวลา 14:51:15ดาวน์โหลด