เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:17:56ดาวน์โหลด
2ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:15:38ดาวน์โหลด
3ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:15:26ดาวน์โหลด
4ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:15:11ดาวน์โหลด
5ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:14:47ดาวน์โหลด
6ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:14:15ดาวน์โหลด
7ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:52:47ดาวน์โหลด
8ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:52:27ดาวน์โหลด
9ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:52:17ดาวน์โหลด
10ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเลขที่16/2563ลงวันที่28กันยายน25633 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:21:23ดาวน์โหลด