เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 19 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
61ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:05:44ดาวน์โหลด
62ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:00:24ดาวน์โหลด
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์โครงการการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 10:48:08ดาวน์โหลด
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 10:41:09ดาวน์โหลด
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพโครงการโรงเรียนคุรภาพประจำตำบล สพม.3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 09:07:30ดาวน์โหลด
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกลุ่มอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 08:54:30ดาวน์โหลด
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2563 เวลา 16:52:53ดาวน์โหลด
68ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2563 เวลา 16:42:19ดาวน์โหลด
69ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กันยายน 2563 เวลา 19:21:51ดาวน์โหลด
70ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กันยายน 2563 เวลา 19:21:46ดาวน์โหลด