เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 19 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
51ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:19:06ดาวน์โหลด
52ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:15:45ดาวน์โหลด
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.๓ โดยวิธีคัดเลือก27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:13ดาวน์โหลด
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ตุลาคม 2563 เวลา 17:31:01ดาวน์โหลด
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ตุลาคม 2563 เวลา 16:47:04ดาวน์โหลด
56ยกเลิกประกาศ เลขที่ ๑๔/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ วงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๓ โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ตุลาคม 2563 เวลา 20:23:59ดาวน์โหลด
57เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 (เพิ่มเติม) ประกาศประกวดราคา สพม.3 เลขที่14/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 เวลา 15:13:59ดาวน์โหลด
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำนักงานส่วนกลาง สพม.3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:22:59ดาวน์โหลด
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์โครงการโรงเรียนสุจริต30 กันยายน 2563 เวลา 11:16:10ดาวน์โหลด
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์โครงการถอดบทเรียนและวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563 เวลา 11:13:54ดาวน์โหลด