เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 19 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
31ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเลขที่16/2563ลงวันที่28กันยายน25633 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:21:23ดาวน์โหลด
32ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:46:34ดาวน์โหลด
33ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:46:29ดาวน์โหลด
34ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:59ดาวน์โหลด
35ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:13ดาวน์โหลด
36ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:44:20ดาวน์โหลด
37ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42:47ดาวน์โหลด
38ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42:33ดาวน์โหลด
39ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42:09ดาวน์โหลด
40ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:37:40ดาวน์โหลด