เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
71โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่20929 มกราคม 2563 เวลา 10:57:57ดาวน์โหลด
72โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่20929 มกราคม 2563 เวลา 10:55:38ดาวน์โหลด
73โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่19922 มกราคม 2563 เวลา 14:58:13ดาวน์โหลด
74โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่20022 มกราคม 2563 เวลา 14:57:29ดาวน์โหลด
75โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 19320 มกราคม 2563 เวลา 15:33:13ดาวน์โหลด
76โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2562 (งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 18920 มกราคม 2563 เวลา 15:30:54ดาวน์โหลด
77โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่19520 มกราคม 2563 เวลา 15:29:46ดาวน์โหลด
78โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่18420 มกราคม 2563 เวลา 15:28:51ดาวน์โหลด
79โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่18320 มกราคม 2563 เวลา 15:28:01ดาวน์โหลด
80โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่18213 มกราคม 2563 เวลา 15:47:51ดาวน์โหลด