เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
61โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2377 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:56:41ดาวน์โหลด
62โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2357 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:55:13ดาวน์โหลด
63โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2347 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:45:15ดาวน์โหลด
64โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2237 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:42:41ดาวน์โหลด
65โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2317 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:41:42ดาวน์โหลด
66โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2177 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:38:43ดาวน์โหลด
67โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2167 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:37:15ดาวน์โหลด
68โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่15529 มกราคม 2563 เวลา 11:03:08ดาวน์โหลด
69โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่21029 มกราคม 2563 เวลา 10:59:59ดาวน์โหลด
70โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2562 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 21129 มกราคม 2563 เวลา 10:58:55ดาวน์โหลด