เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
51โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2749 มีนาคม 2563 เวลา 09:46:48ดาวน์โหลด
52โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2769 มีนาคม 2563 เวลา 09:45:52ดาวน์โหลด
53โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2739 มีนาคม 2563 เวลา 09:44:50ดาวน์โหลด
54โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2689 มีนาคม 2563 เวลา 09:43:19ดาวน์โหลด
55โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่26214 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:17:23ดาวน์โหลด
56โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่26114 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:16:49ดาวน์โหลด
57โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่26014 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:16:18ดาวน์โหลด
58โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 25914 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:15:27ดาวน์โหลด
59โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่24711 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:49:31ดาวน์โหลด
60โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่23811 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:48:32ดาวน์โหลด