เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
41โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 31718 มีนาคม 2563 เวลา 09:48:09ดาวน์โหลด
42โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 32318 มีนาคม 2563 เวลา 09:46:40ดาวน์โหลด
43โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 33118 มีนาคม 2563 เวลา 09:44:48ดาวน์โหลด
44โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 32018 มีนาคม 2563 เวลา 09:44:09ดาวน์โหลด
45โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 32118 มีนาคม 2563 เวลา 09:43:36ดาวน์โหลด
46โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 31218 มีนาคม 2563 เวลา 09:40:52ดาวน์โหลด
47โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่ 30312 มีนาคม 2563 เวลา 14:03:18ดาวน์โหลด
48โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่2989 มีนาคม 2563 เวลา 13:35:56ดาวน์โหลด
49โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 ครั้งที่2959 มีนาคม 2563 เวลา 13:34:49ดาวน์โหลด
50โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่2849 มีนาคม 2563 เวลา 09:47:48ดาวน์โหลด