เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
21ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 422 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:19:45ดาวน์โหลด
22ค่าตอบแทนปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตค่าตอค่าตอบแทนปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (LAB BOY)บแทนปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (LAB BOY) รวมประกันสังคม ระยะเวลา 2 เดือน ส.ค.-ก.ย. 63 ครั้งที่ 3ร์ (LAB BOY) รวมประกันสังคม ระยะเวลา 2 เดือน ส.ค.-ก.ย. 63 ครั้งที่ 322 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:19:18ดาวน์โหลด
23ค่าตอบแทนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:07:15ดาวน์โหลด
24ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 1 เดือน ก.ย. 6322 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:06:33ดาวน์โหลด
25งบลงทุน22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:05:38ดาวน์โหลด
26เพื่อเป็น คชจ. ในการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.27 เมษายน 2563 เวลา 14:01:47ดาวน์โหลด
27เพื่อเป็น คชจ. ในการดำเนินเพื่อเป็น คชจ. ในการดำเนินการกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2563การกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 256327 เมษายน 2563 เวลา 14:01:19ดาวน์โหลด
28ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบร.ร. หอวัง นนฯ27 เมษายน 2563 เวลา 14:00:19ดาวน์โหลด
29ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ27 เมษายน 2563 เวลา 13:58:48ดาวน์โหลด
30เพื่อเป็น คชจ.ในการบริหารการจัดสอบเพื่อเป็น คชจ.ในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี 2562 ระยะที่ 2ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี 2562 ระยะที่ 227 เมษายน 2563 เวลา 13:57:16ดาวน์โหลด