เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
101โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่2311 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:06:26ดาวน์โหลด
102โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่1811 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:12:38ดาวน์โหลด
103โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่197 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:31:03ดาวน์โหลด
104โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่116 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:17:44ดาวน์โหลด
105โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่121 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:52:27ดาวน์โหลด
106โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่530 ตุลาคม 2562 เวลา 11:38:27ดาวน์โหลด
107โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่430 ตุลาคม 2562 เวลา 11:37:11ดาวน์โหลด
108โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่330 ตุลาคม 2562 เวลา 11:36:05ดาวน์โหลด
109โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่230 ตุลาคม 2562 เวลา 11:34:39ดาวน์โหลด
110โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปฟรางก่อน)ครั้งที่130 ตุลาคม 2562 เวลา 11:33:12ดาวน์โหลด