เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
91โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่1169 ธันวาคม 2562 เวลา 15:13:58ดาวน์โหลด
92โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่1149 ธันวาคม 2562 เวลา 15:13:08ดาวน์โหลด
93โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่1094 ธันวาคม 2562 เวลา 15:30:04ดาวน์โหลด
94โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่7726 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:39:16ดาวน์โหลด
95โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่7322 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:25:19ดาวน์โหลด
96โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่5020 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:17:28ดาวน์โหลด
97โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่4220 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:16:22ดาวน์โหลด
98โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่4015 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:46:37ดาวน์โหลด
99โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่4015 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:46:36ดาวน์โหลด
100โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563(งบประมาณปี 2562ไปพรางก่อน)ครั้งที่2211 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:09:03ดาวน์โหลด